Choose a language

MICHELIN Agilis 輪胎系列輪胎

Tyre image

 輕型貨車的最佳拍檔                                                                                                                       充份照顧業務的同時,也能減少碳排放。

夏天

法律聲明

網站所列的尺寸和/或速度指標可能與車輛標籤所示的原廠配備略為不同。您的本地輪胎經銷商具備專業知識,可為您提供以下支援,以安裝輪胎: 

 

  1. 告知車主替換輪胎的速度指標是否與原廠輪胎不同,以及速度指標較低的輪胎會否限制車輪的最高速度。
  2. 判斷輪胎的充氣壓力是否需要因尺寸不同而調整。
您正在使用我們不支援的網頁瀏覽器
本網站不支援您正在使用的網頁瀏覽器。因此部分功能或未能正常運作,瀏覽時可能會發生不明問題。請使用或升級至/安裝以下的瀏覽器,以全面享用本網站的功能。